De geschiedenis van koerier

koerier

 

De term “koerier” (en vandaar de term “koerierdienst”) is in de 18e eeuw ontstaan uit het Oudfranse “aux-couriers”, het woord dat door de koeriers werd gebruikt.

De taak van een koerier bestaat erin post te verplaatsen tussen het punt van ontvangst en het punt waar de post wordt gelost. Het ontvangende punt van de post is gewoonlijk een huis of gebouw. De zakken van de koeriers zijn gewoonlijk niet terugneembaar, zodat er geen omzet is. Koerierdiensten zijn meestal aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw uit de handel genomen.

Koeriers vervoeren gewoonlijk brieven en andere kleine documenten. Zijn zaken zijn meestal gebaseerd op de locatie en de verplaatsing van pakjes enz. Koerierdiensten gaan net zo lang mee als de post.

Koeriers vertrouwen op mond-tot-mond reclame om tickets of reisarrangementen te verkopen. De koerierdienst bezorgt het hem, zodat hij niet hoeft te bellen. Koerierdiensten zijn momenteel verdwenen uit de koeriersindustrie.

Als u een groot of klein voorwerp moet posten, En zoals in het begin gezegd, het woord “koerier” wordt alleen gebruikt in de e-mail waarnaar verwezen wordt.

Dit is een generiek voor postroutering. Postroutering, ook wel mail forwarding genoemd, is de planning of organisatie voor de verplaatsing van pakjes, brieven en pakketten per koerier (vaak over zee). Van belang hierbij is het feit dat de koeriers/koeriers niet op één plaats hoefden te blijven. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om van Lissabon naar Bassa te komen via een doorreis per hotel. Daarvoor is natuurlijk communicatie-infrastructuur nodig.

Er zijn twee technologieën die de buitenwereld in staat stellen te communiceren met internationale telecommunicatiesystemen die al op jonge leeftijd werden gebruikt.

Een van de technologieën die gebruik heeft gemaakt van deze faxen en vroege videodiscs, was de cavernoua telegraaf die in het begin van de 18e eeuw werd gebruikt. Er is een racetelegraaf die zegt dat er iets groots aankomt in de lucht. Dit is eigenlijk een grot- of tunnelkabel die door ondergrondse graven en lagen gaat. Dit werd gebruikt als een middel om gegevens uit te wisselen. Door gebruik te maken van deze ondergrondse kabels kon je voor dom spelen voor welke wetenschapper je het meest bang was. Een andere technologie die hielp bij de opbouw van de eerste digitale elektronische netwerken is de kauwgomballenautomaat. Deze werd gebruikt om informatie en functionaliteit te geven aan de eerste telefoon. De kauwgomballenautomaat was bij een wedstrijd het neusje van de zalm van de vroege elektronische apparatuur, hij werd in 1886 in gebruik genomen, terwijl de meest geavanceerde computers van die tijd in 1887 werden gemaakt. Internet dateert hieruit en kan evengoed zijn ontstaan in 4000 voor Christus. De eerste Phoenix-server werd in de lucht gebracht. Internet liep rond 1998.

De Wereldpostunie ontwikkelde normen voor Europese en Amerikaanse postlijnen en voor internationale routering. Zij exploiteerde en bekrachtigde ook nationale postlijnen. De postunie probeerde met haar Internationale Codeboek een wereldwijde postnorm vast te stellen. Het is niet duidelijk of deze poging succes heeft gehad. De Europese Unie tekende een overeenkomst met de Verenigde Staten dat de Verenigde Staten alleen geïnteresseerd zouden zijn in de ontwikkeling van een dergelijke standaard op “take-off or landing”-basis, en geen territoriale standaarden zouden gebruiken. Geen van de andere leden van de Verenigde Naties stemde met een dergelijke overeenkomst in. Er werden verschillende pogingen ondernomen om een norm vast te stellen voor de communicatieapparatuur van de postkantoren, alsmede voor de datum en de apparatuur die nodig zijn voor de werking van deze verschillende dure en omvangrijke COTS-systemen. Geen van deze pogingen had succes.

Wat is een CUBE-platform eigenlijk?

Dit is een term waarvoor ik geïnspireerd werd door het Google-logo. Zoals ik in de titel heb uitgelegd, is het een ontwerptaal die Google gebruikt bij het maken van toepassingen en diensten. De naam is gerelateerd aan een kubus. Net als Google gebruiken veel verschillende bedrijven de kubuskolom in één land in plaats van het binnen het bedrijf beter te doen.

Zo gebruikt de pixelbol die door de webdev van Aspen wordt gebruikt het belangrijkste oproepelement van het land (U+1FE5) in de kolom. Net als de andere kubuskolommen over de hele wereld moet de ID van het land een landspecifieke ID-conventie zijn, zoals de kern-ID s van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, aangezien iedereen binnen die landen kan deelnemen en participeren op het platform.

Evenzo is Calypso een toepassing die op het Internet wordt ingezet met een soortgelijke ontwerp-taal. Dit is belangrijk omdat de eerder genoemde Aspen Z-add-o een zwart vierkant gebruikt om trekpijlen te groeperen. Aspen is gevestigd in Spanje.

Calypso heeft twee kolommen: één voor gebruik in de toepassingen (rechterkolom, U+1FE5) en één die de rest van de toepassingen gebruikt. De ontwikkelaars van de toepassingen wijzen erop dat geografisch gezien voor veel toepassingen de landenelementen U+1FE5 kunnen worden vervangen, ook al zijn de meeste toepassingen in de Verenigde Staten gebaseerd. In veel gevallen hebben andere landen in Europa niet het voorvoegsel U+1FE5.

Google biedt een uniforme coderingsstijl voor al hun platforms.

Lees meer:

Koerierdienst Den Bosch 

Transportbedrijf Den Bosch 

Spoed koerier Den Bosch

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.