Huishoudelijk Werkers

 

schoonmaak

Welke specifieke werkzaamheden een huishoudelijke hulp verricht, hangt af van de huisvesting van het huis of bedrijf, maar schoonmaakwerk vindt plaats in verschillende aspecten van het huis of bedrijf. Schoonmaakwerk hoeft niet per se als schoonmaakwerk te worden betaald, maar de werkzaamheden van een schoonmaakster of cleaner zijn vaak niet in hun loon inbegrepen. Niettemin winnen goede schoonmaakclubs hun leden grotendeels een bonus als een stuk schoonmaakwerk is voltooid. Wat kunnen mensen verwachten als ze als huishoudelijke hulp werken? Huishoudelijk werk is bijna altijd het schoonmaken van het toilet, de gootsteen, het keukenblad, vloeren, paden naar trappen enzovoort. Hebben huishoudelijk werkers recht op uren en vrije dagen? Tijdens vakanties zijn de uren normaal gesproken individueel, hoewel ze in sommige hotels meestal een deel van de dag en een deel van de nacht werken. De weekends worden meestal besteed aan schoonmaken en worden betaald als overuren tijdens de week. Bovendien hebben vrouwen en meisjes tot op zekere hoogte recht op rustdagen, terwijl ook veel oproepkrachten (primairen) en jongeren die het hele jaar door stage lopen een dergelijk recht hebben. Het recht op rustdagen voor huishoudelijk werk kan worden verworven door middel van collectieve onderhandelingen of over het recht. Andere werknemers kunnen hun recht op rustdagen per vergissing of, zelden, door hun werkgever verliezen. Wat is de sociale status van de huishoudelijke werkster? Huishoudelijk werkers zijn zeven of meer jaar jonger dan de rest van de samenleving en verdienen gemiddeld 150 tot 250 dollar per week – dat is de sociale status van huishoudelijk werkers in de Filipijnen. Net als alle andere werknemers hebben huishoudelijk werkers rechten op de werkplek en op de arbeidswetgeving – vooral als de werkgevers hun erkende rechten schenden door het personeel niet de minimale diensten te verlenen die in het arbeidscontract zijn vastgelegd. In het Engels is er sprake van een veilige werkomgeving en de lange werktijden die nodig zijn voor huishoudelijk werk worden gerechtvaardigd als noodzakelijk om de gezondheid en waardigheid van de werknemers te waarborgen.

Is huishoudelijk werk toegestaan op de Filippijnen?

Op het landenkantoor van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Singapore worden de arbeidsomstandigheden van “onaanraakbaren” (die eeuwig uit de gelederen van de maatschappij zijn uitgesloten) die huishoudelijk werk verrichten geregeld door de “Religious and Cultural Activities in Public Places”; een verwijzing naar Sections 136 en 137 van de Singapore Civil Service Act. In Singapore is een van de laagste categorieën werknemers op de arbeidsmarkt het werkloze huishoudelijk personeel. Al meer dan 20 jaar zijn huishoudelijk personeel uitgesloten van landsites E-2 bij de overdracht van de commerciële ontwikkeling die zich onder meer bezighoudt met financiën, communicatie en e-commerce. In hun arbeidscontracten staat dan ook dat als het verdiende loon aan het eind van de dag niet is ontvangen, het verbeurd wordt verklaard. Het is onaanvaardbaar dat de werktijden verschillen naar gelang van de bedrijfsuren van het behandelde terrein. Aangezien huishoudelijk personeel wordt geconfronteerd met voortdurende en zware financiële en emotionele druk en commerciële druk van werkgevers om het werk af te maken, wordt het dan een moeilijke taak om hun volume te verminderen. Hoewel Singapore betaling van overuren wettelijk voorschrijft, moet huishoudelijk personeel wachten op hun vrije dag, eventueel na langer te hebben gewerkt, in welk geval onbetaald overwerk wordt ingehouden.

Internationale mensenrechtennormen voor huishoudelijk personeel bevatten de unanieme aanbeveling dat huishoudelijk personeel bij indiensttreding een werkagenda moet hebben. G.162, Bindende besluiten van de Internationale Arbeidsorganisatie. Zoals de internationale normen voorschrijven, mogen werkgevers huishoudelijk personeel niet discrimineren op grond van onder meer godsdienst, nationale of etnische afkomst, geluid en ras. Het recht op rust geeft huishoudelijk personeel het recht op een alledaags leven. Het werk van 6.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds is een dagelijkse sleur voor boekhouders, postbezorgers, schoonmakers, enzovoort. Wie zijn huishoudelijk werkers in Singapore? Huishoudelijk werkers zijn migranten die naar Singapore komen om te werken, vaak met hun gezin. In tegenstelling tot de meer gebruikelijke grensoverschrijdende arbeidsmigranten, zoals landarbeiders en bouwvakkers, wordt huishoudelijk personeel door hun werkgevers naar Singapore gehaald op basis van een kortlopend contract. De werktijden, inclusief vakanties, variëren afhankelijk van het soort werk; de meeste banen zijn in de detailhandel, in de dienstverlening of in de keuken. Huishoudelijk personeel komt ook uit alle landen in Azië en de Pacific, Europa, Afrika en Oost-Europa. Laaggeschoold huishoudelijk personeel komt echter vooral uit de Filippijnen, Indonesië, Sri Lanka en India, terwijl “middelmatig geschoold” personeel vooral uit Bangladesh, Myanmar, Indonesië, Sri Lanka, Thailand, Laos en Cambodja komt. Factoren die aanleiding geven tot misbruik van huishoudelijk personeel zijn onder meer borden met duidelijke informatie over de omstandigheden waarin huishoudelijk personeel werkt, door mededelingen op te hangen bij gebouwen appartementen nut brak uitzendhuizen hotels kampen werkplekken. In sommige gevallen sluiten werkgevers een compromis over het vragen naar de identiteit van huishoudelijk werkers door hen te vragen hun intimatiekaart bij zich te dragen. In sommige gevallen eisen gewetenloze werkgevers van hun huishoudelijk personeel dat ze hun geldige identiteitskaart bij zich hebben, terwijl er in andere gevallen, zoals bij dienstmeisjes buiten Singapore, velen zijn die geen identiteitskaart hebben – landgebonden kaarten. – Weinig werknemers in de huishoudelijke sector bidden of gehoorzamen de sharia.

Lees meer:

Schoonmaakbedrijf Breda

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.